Sorko, Lucyna

Lucyna Sorko

pseud. Basia, Lucynka, Maryla

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1927-09-12
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:2012-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Aleksandra
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Podstawowe

W czasie wojny:
Po wojnie:

Wykształcenie wyższe

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Była łączniczka oraz sanitariuszką w ZWZ-ZHP-AK Okręg Wilno, Garnizonie Wileńskim-Śródmieście, a także w oddziale “Kmicica” oraz w 6 i 8 Brygady. Funkcje tę pełniła od lipca 1941 do stycznia 1945 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Była łączniczka oraz sanitariuszką w ZWZ-ZHP-AK Okręg Wilno, Garnizonie Wileńskim-Śródmieście, a także w oddziale “Kmicica” oraz w 6 i 8 Brygady. Funkcje tę pełniła od lipca 1941 do stycznia 1945 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00-1945-01-00
Pełnione funkcje:

sanitariuszka, łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Wilno
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Lucyny Sorko.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?