Sawala, Henryk

Henryk Sawala

pseud. Poniatowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-12-04
Miejsce urodzenia:Wronki
Data śmierci:1990-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Wykształcenie cywilne
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Okręg:Okręg Wilno
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 253.
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum ŚZŻAK Poznań
Hrybacz Janusz. Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej AK. Gorzów Wlkp. 2002 s. 134
Fotografia:
Hrybacz Janusz. Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej AK. Gorzów Wlkp. 2002 s. 134-135

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?