Siemaszko, Władysław

Władysław Siemaszko

pseud. Wir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-06-08
Miejsce urodzenia:Kurytyba, Brazylia
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako radca prawny do przejścia na emeryturę.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zaangażowany w pomoc Polakom na Wołyniu.

Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W wrześniu 1939 r. włączył się w działalność niepodległościową w Służbie Zwycięstwu Polski (SZP), przemianowaną później na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Po powrocie z łagrów ponownie włączył się w działalność konspiracyjną w AK we Włodzimierzu. Był adiutantem Obwodu w sekcji wywiadu. Następnie szef łączności konspiracyjnej w Zgrupowaniu “Osnowa” w ramach 27 WDP AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00
Pełnione funkcje:

Dowódca pocztu dowódcy Zgrupowania “Osnowa”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa" I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Dostał się do niewoli niemieckiej w Lasach Mosurskich, udało mu się zbiec w Lublinie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W maju 1940 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Łucku. W listopadzie 1940 r. wyrokiem sądu skazany na karę śmierci, zamienioną na 10 lat pobytu w łagrze. Pod koniec czerwca 1941 r. opuścił łagier i powrócił do pracy konspiracyjnej.

W 1944 r. ponownie aresztowany i przekazany polskim służbom bezpieczeństwa.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po rozbrojeniu 27 WDP AK został zatrzymany przez NKWD i przekazany w ręce UB. Osadzony na Zamku Lubelskim, a następnie we Wronkach. Wyszedł na mocy amnestii w 1946 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Orła Białego
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Polonia Mater Nostra Est
Medal Pro Memoria
Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Współautor książki: Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 1990, opracowanej z Józefem Turowskim na podstawie relacji świadków rzezi wołyńskiej oraz monografii: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000, opracowaną wraz z córką Ewą Siemaszko, za którą zostali uhonorowani Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr S, Kraków 2001, s. 46-48;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizji Piechoty: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Koszalin 2009, s. 111, 112;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-3491;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?